Cvijeće

Napomena: Cvijetni aranžmani i buketi​ iz Salona cvijeća Kaktus dostupni su za isporuku samo za Kanton Sarajevo.

JP BH Posta d.o.o. - eShop - Obala Kulina Bana 8 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina - Tel.: +38733252776