Privatnost i sigurnost

Privatnost i zaštita podataka

Pri korištenju stranice www.posta.ba, dužni ste se koristiti tačnim i preciznim podacima bilo da se radi o vašem profilu, transkaciji ili bilo kojem drugom dijelu stranice. JP BH POŠTA d.o.o. čini sve kako bi zaštitio privatnost ličnih podataka (ime i prezime, e-mail, broj telefona, itd.) registrovanih korisnika u smislu Zakona o zaštiti ličnih podataka.


Zaštita autorskih prava

Podaci na www.posta.ba  su zaštićeni Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH. Autorska prava koja se odnose na www.posta.ba  uključuju programe, tekstove, njihovo oblikovanje, grafičke sadržaje i druge slikovne prikaze koji pripadaju www.posta.ba te dozvolu pružatelja usluge i/ili oglašivača. Podaci se mogu koristiti samo na način predviđen ovim Pravilima i uslovima korištenja. Korištenjem podataka u druge svrhe, kao i kopiranjem, prepisom, distribuisanjem podataka, bez odobrenja, postupate protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima u BiH, te podliježete sankcijama.

 

JP BH Posta d.o.o. - eShop - Obala Kulina Bana 8 71000 Sarajevo Bosna i Hercegovina - Tel.: +38733252776